Privacy statement, disclaimer en cookies

Evert Ruisch, (initiatief van Dianti NLP wandel coaching & advies) is de uitgever van deze website.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Ik treef streef naar duidelijkheid en volledigheid in het verschaffen van informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op deze website.

Ik of de initiatiefnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden daarvan. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede het gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker.

Informatie op websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel geanalyseerd. Vermelding vanuit deze website geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade die hieruit voortkomt.

Ik respecteer de privacy van de bezoekers van de website, haar klanten en de ontvangers van de nieuwsbrief.
Persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden, op welke wijze dan ook, zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de desbetreffende persoon. Posbank Wandelen, initiatief van Dianti NL wandel coaching & advies conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Sinds 5 juni 2012 is het volgens EU richtlijnen voor elke website verplicht om websitebezoekers om toestemming te vragen om cookies te mogen gebruiken.

Cookies zijn veilig

Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Allereerst is het belangrijk om te weten dat cookies je computer en persoonsgegevens niet beschadigen. Ze hebben enkel tot doel om het gebruiksgemak voor bezoekers te verhogen.

Waarom maakt deze website gebruik van cookies?

De informatie die door middel van cookies door deze website wordt verzameld, kan worden gebruikt voor:

  • Functionele doeleinden; er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst zodat deze website weet of je cookies heb geaccepteerd of geweigerd en niet nogmaals vraagt.
  • Analytische doeleinden; zodat we het gebruik van de website kunnen analyseren en verbeteren. Er worden cookies geplaatst van Google, als deel van de Analytics dienst. Posbank wandelen gebruikt deze dienst t.b.v. rapportages over het websitegebruik van bezoekers.

Deze website verzamelt géén persoonsgegevens via de cookies.

Instellingen voor cookies

Via de browserinstellingen op je computer kun je alle reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Hoe je dat moet doen waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van je browser.

Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van onze diensten zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld:

  • Administratieve doeleinde, facturatie;
  • Versturen van de nieuwsbrief;
  • Desgewenst relevante informatie;

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor het onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. In dit kader worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar tot een individu.
Het versturen van de nieuwsbrief zal uitsluitend gebeuren als u hier expliciete toestemming voor heeft gegeven middels de double opt in van de website. Onderaan iedere mailing kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief of hiervoor contact opnemen.

Het is het recht van de website bezoeker om inzage te krijgen welke gegevens bekend zijn, een verzoek in te dienen tot aanpassen dan wel verwijdering. Dit verzoek is per e-mail in te dienen en met 24 uur zal hier reactie op komen.