Algemene voorwaarden

Inhoud

Algemene voorwaarden 123posbank.nl

123posbank.nl is een hobby matig initiatief van Evert Ruisch. De wandelingen worden georganiseerd door ‘123posbank.nl’, hierna ook verkort genoemd als 123PB. De algemene voorwaarden zijn de spelregels ter bescherming en zodat iedereen vooraf weet waar Hij of zij aan toe is. 

Social media posbank wandelen
Algemene voorwaarden

Als u bent ingeschreven voor een wandeltocht, dan kunt u tot de sluitingsdatum (24 uur voor aanvang) uw deelname zonder opgave van redenen annuleren. Er vindt dan restitutie van uw inschrijfgeld plaats onder inhouding van € 1,00 bank-en administratiekosten. Na de sluitingsdatum van de voorinschrijving is restitutie van uw inschrijfgeld niet meer mogelijk, ongeacht de reden van afzegging.

Wandelingen van 123PB zijn niet altijd geschikt voor mensen met gezondheidsklachten of beperkte conditie. Kinderen mogen alleen meewandelen onder begeleiding van een ouder iemand en als deze het volwassen tempo kunnen lopen. U neemt deel in de wetenschap dat uw gezondheid dit toe staat.

Het kan altijd gebeuren dat u zich tijdens de wandeltocht toch goed niet goed voelt. Laat het mij direct weten! Door mij in te lichten doet u zichzelf en de groep een plezier. Er zal gehandeld worden naar gelang de situatie vraagt. Zowel het individu als de groep als geheel weegt mee in de overwegingen.

In verband met wisselende ondergronden (zand, gras, beton, steen en/of asfalt(en soms trappen)) zijn de wandelingen van 123PB helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinder-/wandelwagens, tenzij dit specifiek vermeld wordt.

Deelname aan wandelingen geschiedt geheel vrijwillig en voor eigen risico, waarbij 123PB op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk is voor ongevallen en/of ziekte noch voor het verlies van persoonlijke bezittingen. U bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele verzekering tegen elke denkbare situatie.

De deelnemer is verplicht eventuele aanwijzingen van de organisatie, eventuele verkeersregelaars alsmede van de politie strikt op te volgen. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Waar mogelijk lopen we links van de weg.


De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes en/of gids te volgen, rekening houdend met andere recreanten, waarbij men in bossen en/of natuurgebieden zich strikt dient te houden aan de aldaar geldende regels.

Eventuele boetes en/of sancties zijn voor eigen rekening.

Het spreekt voor zich dat een deelnemer geen afval en/of andere rommel langs de route achterlaat. Gebruik hiervoor uitsluitend de daarvoor bestemde middelen of neem afval mee tot aan finish of thuis.

De deelnemer dient zich, in alle voorkomende gevallen, persoonlijk bij de start, onderweg en -/-of de finish aan-en af te melden.

Deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven start- en eindtijden. Neem direct contact op met mij indien u merkt dat u niet op tijd kunt komen. In zeer beperkte mate wil ik op u wachten. Dit is mede afhankelijk van hoeveel later u bent, overige deelnemers en de weersomstandigheden. Houd rekening met eventuele drukte en het vinden van een parkeerplek.

123PB behoudt zich het recht voor start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen dan wel wandeltochten geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van 123PB kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op restitutie van inschrijfgelden.

Door deelname aan een door 123PB georganiseerde wandeltocht gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van zijn personalia en/of zijn beeltenis in druk, op foto, film/video, tv-beelden etc. voor promotionele of voorlichtings-doeleinden van door 123PB georganiseerde wandeltochten. De privacywet is hierop verder van toepassing. Voor het gebruik van personalia en/of zijn/haar beeltenis kan geen financiële vergoeding worden gevorderd. Gegevens en afbeeldingen worden door 123PB niet aan derden beschikbaar gesteld.

Het is verboden tijdens de wandeltochten:
– uiting te geven aan politieke en/of religieuze gezindheid
– zich aanstootgevend te gedragen of te kleden
– reclame-uitingen bij zich te dragen, behoudens met specifieke toestemming van 123PB
– geluidsdragers te gebruiken die hoorbaar of hinderlijk zijn voor anderen
– huisdieren mee te nemen wanneer dit verboden is.
– respectloos gedrag jegens een ander persoon
– deel te nemen uit zakelijk oogpunt dan-wel deelnemers zakelijk te benaderen.

Instemmen algemene voorwaarden

123PB behoudt zich het recht deelname af te wijzen dan-wel ter plaatse in te trekken indien een deelnemer zich niet conformeert aan deze algemene voorwaarden. De afgewezen deelnemer vertrekt direct (weg van de overige deelnemers) naar start of finish. Zodra u reserveert heeft u ingestemd met de algemene voorwaarden.

Delen maakt het gezelliger.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-mail
Evert Ruisch
Evert Ruisch

Evert is bedenker en eigenaar van de website 123posbank.nl. Organisator, GPS gids voor Posbank wandelingen en boswachter op Nationaal Park Veluwezoom.

Social media kanalen en contact